نبرد جف بزوس و سیاست‌‌مداران؛ آیا آمازون شکست‌ناپذیر است؟ (بخش اول)

چرا استراتژی جدید روابط عمومی آمازون ناکارآمد است

افزایش شجاعت سخنرانی به روش بزرگان

همگام با پیشروان

همگام با پیشروان، مجموعه ویدیوهای نوآوران و پیشروان دانش و فناوری

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | 15 دیدگاه

| ۱۴:۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | + دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | 3 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ | 7 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ | 7 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | 153 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | 2 دیدگاه

| ۲۲:۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ | 41 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ | 3 دیدگاه

بیشتر بخوانید