واقعیت افزوده

واقعیت افزوده یا Augmented Reality فناوری است که از طریق هدست‌های مخصوص دنیای مجازی و دنیای واقعی ترکیب می‌شوند و اشیاء مجازی در دنیای پیرامون ما اضافه می شوند

| ۲۱:۵۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | + دیدگاه

| ۱۴:۲۷ ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | 1 دیدگاه

| ۱۵:۵۳ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | 4 دیدگاه

| ۲۲:۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ | + دیدگاه

| ۱۳:۵۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ | + دیدگاه

| ۱۰:۴۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ | + دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ | + دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | 3 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ | 1 دیدگاه

| ۰۹:۴۷ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ | + دیدگاه

| ۱۰:۱۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ | 3 دیدگاه

| ۰۹:۳۳ ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ | 1 دیدگاه

| ۱۳:۴۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ | + دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ | 5 دیدگاه

| ۱۶:۴۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ | 8 دیدگاه

| ۲۱:۰۵ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ | + دیدگاه

| ۱۲:۴۵ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ | 3 دیدگاه

| ۲۱:۴۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ | 5 دیدگاه

| ۱۲:۴۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | + دیدگاه

| ۱۱:۴۵ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | + دیدگاه

بیشتر بخوانید