واقعیت افزوده

واقعیت افزوده یا Augmented Reality فناوری است که از طریق هدست‌های مخصوص دنیای مجازی و دنیای واقعی ترکیب می‌شوند و اشیاء مجازی در دنیای پیرامون ما اضافه می شوند

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ | 15 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ | + دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ | 3 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ | 7 دیدگاه

| ۱۰:۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | + دیدگاه

| ۱۱:۳۸ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | 2 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | 1 دیدگاه

| ۲۰:۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | + دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | 1 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ | 1 دیدگاه

| ۰۹:۴۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | 8 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ | 2 دیدگاه

| ۱۴:۲۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ | 3 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ | 4 دیدگاه

| ۱۳:۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ | 3 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ | 1 دیدگاه

| ۱۵:۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ | + دیدگاه

| ۰۸:۴۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ | 1 دیدگاه

| ۲۲:۱۵ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | + دیدگاه

| ۱۱:۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ | 3 دیدگاه

بیشتر بخوانید