۶۰ ثانیه

۶۰ ثانیه، اخبار مهم دنیای فناوری و سرگرمی را برای آن دسته از کاربران که فرصت مرور گسترده‌ی اخبار را ندارند، روزانه به طور خلاصه و در یک دقیقه بازگو می‌کند.

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ | + دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۲ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ | 1 دیدگاه

| ۲۰:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ | 2 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ | 7 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ | + دیدگاه

بیشتر بخوانید