آئودی با خرید Global BioEnergies درصدد تولید بنزین مصنوعی از شکر است

آئودی با خرید Global BioEnergies درصدد تولید بنزین مصنوعی از شکر است

آئودی با خرید کمپانی فرانسوی Global Bioenergies که در زمینه‌ی تولید سوخت‌های پاک فعالیت می‌کند، فعالیت‌‌های خود را در زمینه ی تولید سوخت‌های فسیلی پاک برای استفاده در خودروهای سواری گسترش داده است. ایزواکتان تولید شده توسط این کمپانی فرانسوی را می‌توان جایگزین سوخت‌های فسیلی مورد استفاده در خودروهای سواری امروزی کرد.

سوخت زیستی تولید شده توسط این کمپانی حاصل تخمیر قند است که که از طریق اصلاحات ژنتیکی انجام شده در باکتری E.Coli برای دستیابی به به گاز ایزوبوتان بدون سمی کردن مخمر مورد استفاده، انجام می‌پذیرد. در پروسه‌ی کنونی که برای حصول اتانول صورت می‌پذیرد، مشکل غیر قابل استفاده شدن مخمر در پروسه‌ی تولید گاز ایزوبوتان حادث می شود. طولانی‌ترین پروسه‌ی استخراج سوخت به این روش در به‌کارگیری مواد اولیه‌ای شامل نیشکر، ذرت و خود دانه‌های شکر رخ می‌دهد. همچنین می توان نتیجه‌ی مشابه را در استفاده از لایه‌های چوبی اشباع شده با گلوکز به دست اورد.

می‌توان ایزو اکتان زیستی حاصل را بدون اعمال تغییر خاصی در موتور و سیستم انتقال سوخت خودرو به کار برد. همچنین می‌توان با مخلوط کردن آن با بنزین، سوختی ترکیبی را ایجاد کرد و آن را در موتور خودرو به کار برد. بی‌شک سوخت زیستی مورد بحث قیمت بسیار کمتری را در مقایسه با سوخت‌های فسیلی خواهد داشت که در حال حاضر در خودروها استفاده می‌شود.

در حال حاضر کمپانی Global Bioenergies در حال ساخت دو مجموعه ی تولید سوخت زیستی در آلمان و فرانسه است که در مجموع به طور سالیانه 100,000 لیتر سوخت زیستی را تولید خواهند کرد. آئودی در راستای برنامه‌ی e-fuel خود سرمایه‌گذاری در این صنعت را با خریداری Global Bioenergies انجام داده است و ازاین‌راه در پی ساخت سوختی است تا روزی در تمامی خودروهای درون‌سوز مورد استفاده قرار گیرد.

لوگوی پدال

وبسایت پدال مرجع اخبار روز دنیای خودرو، بررسی و مقالات آموزشی و مکانی برای تبادل نظر دوستداران خودرو است.

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده