فناوری های خودرویی

معرفی و بررسی جدیدترین تکنولوژی‌ها و دستاورد‌های صنعت خودرو که برای سهولت و ارتقای تجربه‌ی حمل و نقل توسعه داده می‌شوند

| ۱۸:۲۶ ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ | 2 دیدگاه

| ۱۱:۴۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ | + دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ | 2 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ | 3 دیدگاه

| ۰۹:۵۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ | 3 دیدگاه

| ۱۵:۴۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ | + دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ | 6 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | + دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ | 7 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ | 8 دیدگاه

| ۲۱:۵۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ | 7 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ | 2 دیدگاه

| ۱۴:۴۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ | 2 دیدگاه

بیشتر بخوانید