فناوری های خودرویی

معرفی و بررسی جدیدترین تکنولوژی‌ها و دستاورد‌های صنعت خودرو که برای سهولت و ارتقای تجربه‌ی حمل و نقل توسعه داده می‌شوند

| ۱۶:۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | 2 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | 3 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ | 6 دیدگاه

| ۰۹:۴۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ | 1 دیدگاه

| ۱۵:۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ | 3 دیدگاه

| ۱۹:۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ | + دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ | 2 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ | 2 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ | 4 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ | 1 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ | 2 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ | 6 دیدگاه

| ۱۰:۳۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ | + دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | 9 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ | 14 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ | 4 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | + دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | 4 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ | 1 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ | 7 دیدگاه

بیشتر بخوانید