فناوری های خودرویی

معرفی و بررسی جدیدترین تکنولوژی‌ها و دستاورد‌های صنعت خودرو که برای سهولت و ارتقای تجربه‌ی حمل و نقل توسعه داده می‌شوند

| ۱۱:۴۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | + دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | 3 دیدگاه

| ۱۷:۴۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ | 2 دیدگاه

| ۱۶:۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ | 3 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ | 1 دیدگاه

| ۲۲:۵۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | 1 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | 14 دیدگاه

| ۰۹:۲۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | + دیدگاه

| ۱۹:۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | 4 دیدگاه

| ۰۹:۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ | + دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | + دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | 1 دیدگاه

| ۰۸:۵۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | 3 دیدگاه

| ۱۶:۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | 2 دیدگاه

بیشتر بخوانید