فناوری های خودرویی

معرفی و بررسی جدیدترین تکنولوژی‌ها و دستاورد‌های صنعت خودرو که برای سهولت و ارتقای تجربه‌ی حمل و نقل توسعه داده می‌شوند

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | 14 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | 2 دیدگاه

| ۱۶:۳۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ | 5 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ | 8 دیدگاه

| ۱۷:۴۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | + دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | 17 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | 7 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | 22 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | + دیدگاه

| ۱۴:۵۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ | + دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | 4 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | 4 دیدگاه

| ۱۳:۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | + دیدگاه

بیشتر بخوانید