فناوری های خودرویی

معرفی و بررسی جدیدترین تکنولوژی‌ها و دستاورد‌های صنعت خودرو که برای سهولت و ارتقای تجربه‌ی حمل و نقل توسعه داده می‌شوند

| ۱۲:۲۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | 8 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ | 4 دیدگاه

| ۰۹:۴۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | 1 دیدگاه

| ۱۹:۴۵ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | 8 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ | 3 دیدگاه

| ۰۹:۲۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ | 5 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | 7 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ | 2 دیدگاه

| ۰۸:۱۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ | + دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ | 28 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ | 18 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | 15 دیدگاه

| ۱۱:۳۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ | 3 دیدگاه

| ۰۸:۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | 1 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ | + دیدگاه

| ۲۳:۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | 8 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | 4 دیدگاه