فناوری های خودرویی

معرفی و بررسی جدیدترین تکنولوژی‌ها و دستاورد‌های صنعت خودرو که برای سهولت و ارتقای تجربه‌ی حمل و نقل توسعه داده می‌شوند

| ۰۸:۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | 1 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ | + دیدگاه

| ۲۳:۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | 8 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | 4 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | 2 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | 9 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ | 1 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | 14 دیدگاه

| ۱۶:۳۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ | 5 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ | 8 دیدگاه

| ۱۷:۴۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | + دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | 17 دیدگاه

بیشتر بخوانید