آغاز صدور پلاک تاریخی برای خودروهای کلاسیک

یک‌شنبه ۳ دی ۱۳۹۶ - ۲۰:۳۰
مطالعه 3 دقیقه
رئیس سازمان میراث‌ فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از آغاز تحویل پلاک تاریخی به وسایل نقلیه با سابقه‌ی تاریخی و همچنین، عضویت نمایندگان کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در کمیسیون‌های FIA خبر داد.

 علی‌اصغر مونسان، رئیس روابط‌ عمومی سازمان میراث‌ فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری گفت:

او درباره فرآیند تصویب و پلاک‌گذاری خودروهای تاریخی، اظهار کرد:

رئیس مجمع کانون جهانگردی و اتومبیلرانی درباره مزایای اجرای طرح صدور پلاک تاریخی برای خودروهای بالای ۲۵ سال، گفت:

رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری یادآور شد:

او سپس از عضویت نمایندگان کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در کمیسیون‌های بین‌المللی تاریخی FIA، معلولیت و قابلیت دسترسی FIA و شورای گمرکی اتحادیه بین‌المللی جهانگردی و فدراسیون بین‌المللی اتومبیلرانی (FIA)، خبر داد و گفت:

معاون رئیس‌جمهور در ادامه درباره عضویت نماینده کانون در کمیسیون معلولیت و قابلیت دسترسی، توضیح داد:

مطالب مشابه

نظرات

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود