رئیس سازمان استاندارد: شاخص‌های ایمنی ملی را مانند شاخص‌های euroncap تعیین کردیم

رئیس سازمان استاندارد: شاخص‌های ایمنی ملی را مانند شاخص‌های euroncap تعیین کردیم

رئیس سازمان ملی استاندارد اعلام کرد: «ما در ایران بر اساس شاخص‌های euroncap، چهار بخش را برای بررسی ایمنی ملی خودروها تعیین کرده‌ایم.»

نیره پیروز بخت رئیس سازمان ملی استاندارد در اختتامیه همایش بین‌المللی صنعت خودرو ایران گفت: «شرکت‌های خودروساز مانند دیگر صنایع باید به خودارزیابی استاندارد و ایمنی برسند و خودشان مستقل از سازمان استاندارد و سازمان حمایت، آزمایش‌های استاندارد و ایمنی را انجام دهند.»

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به کاستی‌های زیاد موجود در تولیدات خودروی داخلی گفت:‌ «از ابتدای سال ۱۳۹۷ باید شاهد تحول اساسی در صنعت خودرو باشیم و این بدین معنا نیست که تا آن زمان به تحول فکر نکرده یا تا قبل از ۹۷ تحول بزرگ و اساسی نداشته باشیم.»

پیروز بخت افزود: «ما باید به ایمنی اهمیت زیادی دهیم و شاخص‌های ایمنی و استاندارد را در کشورمان ترسیم کنیم. مانند دیگر کشورها که شاخص‌ها را طراحی کرده و برخی از آن‌ها حتی بهبود این معیارها را هم پشت سر گذاشته‌اند.»

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: «ما در استانداردهای ایمنی مرتبط به خودرو سه بخش را دخیل می‌دانیم. یکی از این بخش‌ها ایمنی عابران است که ما نمی‌توانیم در آن دخالت کنیم و عابران خود باید ایمنی خودشان را مجزا از دیگر عوامل رعایت کنند. دومین بخش استانداردهای ایمنی جاده‌‌ها است که گام‌هایی در این راه برداشته شده است.»

پیروز بخت ادامه داد: «اما بخش اصلی ایمنی خود خودرو است. ما در کشورمان بر اساس شاخص‌های euroncap، چهار بخش را برای بررسی ایمنی ملی خودروها تعیین کرده‌ایم. بخش‌های ایمنی سرنشینان بزرگ‌سال، ایمنی سرنشینان کودک، ایمنی عابرین پیاده و ابزار ایمنی خودرو در ارزیابی ایمنی خودروها را برای بررسی‌های خود در نظر گرفته‌ایم.»

 


منبع زومیت

از سراسر وب

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده

بیشتر بخوانید