بنزین سال آینده ۵۰ تومان گران می‌شود

یک‌شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ - ۲۲:۴۵
مطالعه 2 دقیقه
با توجه به بودجه‌ی ارائه‌شده از سوی دولت به مجلس، سال آینده بنزین ۵۰ تومان گران می‌شود.

دولت در لاریحه بودجه سال ۹۶ کل کشور پیشنهاد کرده است قیمت بنزین و سایر فرآورده های نفتی در سال آینده حداقل ۵ درصد افزایش یابد.

در بند (د) تبصره یک لایحه بودجه آمده است:

بدین ترتیب اگر این بند از لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۹۶ در مجلس شورای اسلامی رأی بیاورد؛ بنزین بدون سرب با افزایش ۵۰ تومان به ۱۰۵۰ تومان خواهد رسید. قیمت بنزین سوپر هم که در حال حاضر ۱۲۰۰ تومان است با افزایش ۵ درصدی به ۱۲۶۰ تومان خواهد رسید.

با توجه به این مصوبه؛ هزینه یک باک ۳۰ لیتری بنزین ۱۵۰۰ تومان، یک باک ۴۰ لیتری بنزین ۲۰۰۰ تومان، یک باک ۵۰ لیتری بنزین ۲۵۰۰ تومان و یک باک ۶۰ لیتری بنزین ۳۰۰۰ تومان افزایش قیمت خواهد داشت. نظر شما در مورد این افزایش قیمت چیست؟

مطالب مشابه

نظرات

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود