لیست خودروهای وارداتی مجاز در سال ۱۳۹۵

لیست خودروهای وارداتی مجاز در سال ۱۳۹۵

لیست خودروهای وارداتی مجاز در سال ۱۳۹۵ مشخص شد. سازمان توسعه تجارت ایران «لیست خودرو های سواری مجاز برای واردات در سال ۱۳۹۵» را اعلام کرد. برای مشاهده‌ی خودروهایی که امسال به صورت قانونی و از طریق گمرک می‌توانند وارد شوند، همراه زومیت باشد.

سازمان توسعه تجارت ایران هرساله «لیست خودرو های سواری مجاز برای واردات» را همراه با نام شرکت‌های واردکننده مشخص می‌کند تا گمرک بر اساس این لیست مجوز ورود انبوه خودروهای وارداتی را صادر کند. 

این لیست تنها شامل خودروهای وارداتی مجاز است که توسط نمایندگی‌های قانونی برندها به صورت انبوه به کشور وارد خواهد شد.

خودروهایی که توسط اشخاص یا با مجوزهای خاص(جانبازان و معلولین، ورزشکاران و ...) می‌تواند به کشور وارد شود در این لیست آورده نشده است و می‌توان انتظار داشت که خودروهای دیگر همچون اتومبیل‌های دارای موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی امسال نیز توسط این مجوزها وارد کشور شوند.

لیست خودرو های سواری مجاز در سال ۱۳۹۵

لیست خودروهای وارداتی مجاز یا لیست خودرو های سواری مجاز برای واردات در سال ۱۳۹۵ را در جدول زیر می‌توانید مشاهده کنید.

مهلت اعتبارورود خودرونام نمایندگیسازندهمدل موتورمدل خودرونام خودروردیف
۱۳۹۵/۰۹/۱۶سهام پژوهان مهرشورولتF۱۸D۴ ۱۷۹۶ccF۸۸PEXFXFFB تیپ KL۱B -A/T--استیشن-TRAX۱
۱۳۹۵/۰۴/۰۱پرشیا خودروبی ام وN۲۰B۲۰B -۱۹۹۷cc-۴۲۰i -COUPE--A/T-۴۲۰i۲
۱۳۹۵/۰۹/۱۶سهام پژوهان مهرشورولتA۱۴NET ۱۳۶۴cc۲GJ۵-KL۱T تیپ KMGE۱ گونه-A/T--چند منظوره- AVEO۳
۱۳۹۵/۰۹/۱۶سهام پژوهان مهرشورولتF۱۸D۴ ۱۷۹۶ccF۸۸PEXFXFFB تیپ KL۱B -A/T--چند منظوره-TRAX۴
۱۳۹۵/۰۹/۱۶سهام پژوهان مهرشورولتA۱۴NET ۱۳۶۴cc۲GJ۵ -KL۱T تیپ KHGE۱ گونه-A/T--هاچ بک- AVEO۵
۱۳۹۵/۰۹/۱۶سهام پژوهان مهرشورولتA۱۴NET ۱۳۶۴cc۱FC۵- تیپ KL۱T KHGE۱ گونه -M/T--هاچ بک-AVEO۶
۱۳۹۵/۰۴/۰۱پرشیا خودروبی ام وN۲۰B۲۰B -۱۹۹۷cc-۲۲۰i-COUPE--A/T-۲۲۰i۷
۱۳۹۵/۰۴/۰۱پرشیا خودروبی ام وN۲۰B۲۰A -۱۹۹۷cc-۳۲۸i GRANTURISMO-STATION WAGON--LIFTBACK--A/T-۳۲۸i۸
۱۳۹۵/۰۴/۰۱پرشیا خودروبی ام وN۲۰B۲۰B -۱۹۹۷cc-۴۲۰i -GRAN COUPE--WAGON--LIFTBACK--A/T-۴۲۰i۹
۱۳۹۵/۰۴/۰۱پرشیا خودروبی ام وN۲۰B۲۰A -۱۹۹۷cc-۴۲۸i -CABRIO CONVERTIBLE--A/T-۴۲۸i۱۰
۱۳۹۵/۰۴/۰۱پرشیا خودروبی ام وN۲۰B۲۰A -۱۹۹۷cc-۴۲۸i -GRANCOUPE--WAGON--LIFTBACK--A/T-۴۲۸i۱۱
۱۳۹۵/۱۰/۲۱آتی موتور پویاسیتروئن۵F۰۶ ۱۵۹۸ccDS۵ -A/T-DS۵ سدان۱۲
۱۳۹۵/۰۶/۰۸سیف خودروسوباروFA۲۰ TURBO CHARGED ۱۹۹۸ccFORESTER تیپ SJ -A/T-فورستر۱۳
۱۳۹۵/۰۴/۰۱آسان موتورهیوندایG۴NC ۱۹۹۹ccI۴۰ -SEDAN- -A/T-I۴۰۱۴
۱۳۹۵/۰۴/۰۱آسان موتورهیوندایG۴NC ۱۹۹۹ccI۴۰ -STATION WAGON- -A/T-I۴۰۱۵
۱۳۹۵/۰۹/۲۴توان خودرو جیاُپلB۲۰NHT ۱۹۹۸ccINSIGNIA LIMOUSINE NB تیپ OG-A -A/T-INSIGNIA LIMOUSINE۱۶
۱۳۹۵/۱۲/۲۹ستاره خاورمیانه ایرانیاناسمارتH۴D ۹۹۹ccMEC ۲S تیپ ۴۵۱ -A/T--هاچ بک دو درب-MEC ۲S۱۷
۱۳۹۵/۱۲/۲۹ستاره خاورمیانه ایرانیانمرسدس بنز۱۳۳۹۸۰ -۱۹۹۱cc-MEC ۴۵A ۲۴۵G -تیپ--A/T- -سدان-MEC ۴۵A۱۸
۱۳۹۵/۱۲/۲۹ستاره خاورمیانه ایرانیانمرسدس بنز۱۳۳۹۸۰ -۱۹۹۱cc-MEC ۴۵G ۲۴۵G -تیپ--A/T- -هاچ بک-MEC ۴۵G۱۹
۱۳۹۵/۱۲/۲۹ستاره خاورمیانه ایرانیاناسمارتH۴D ۹۹۹ccMEC ۴S تیپ ۴۵۱ -A/T--هاچ بک چهاردرب-MEC ۴S۲۰
۱۳۹۵/۰۹/۱۰توان خودرو جیاُپلB۱۴NET ۱۳۶۴cc مکا تیپ J-A -A/T-مکا۲۱
۱۳۹۵/۰۹/۱۰توان خودرو جیاُپلA۱۴NET ۱۳۶۴ccمکا تیپ J-A -M/T-مکا۲۲
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ایرتویاتویوتا۸AR-FTS-۱۹۹۸cc-NX۲۰۰T -A/T-۶+۱-AC AGZ۱۵L-AWTLTVNX۲۰۰T لکسوس استیشن۲۳
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ایرتویاتویوتا۲AR-FXE-۲۴۹۴cc-NX۳۰۰H HYBRID --A/T--E-CVT--۲- AYZ۱۵LNX۳۰۰H لکسوس -هیبرید-۲۴
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ایده برنااشکوداAUDI AG CJSA -۱۷۹۸cc-OCTAVIA ۵E -A/T-اکتاویا۲۵
۱۳۹۵/۱۲/۲۹ایده برنااشکوداAUDI AG CHHB -۱۹۸۴cc-SUPERB ۳T -A/T-سوپر بی۲۶
۱۳۹۵/۱۲/۲۹ایده برنااشکوداAUDI AG CJXA -۱۹۸۴cc-SUPERB ۳T -A/T-سوپر بی۲۷
۱۳۹۵/۰۴/۰۱آلفا موتور آلفارومئو۹۴۰B۲۰۰۰ -۱۷۴۲cc-GIULIETTA-۹۴۰FXR۱۱--HATCHBACK--A/T-جولیتا۲۸
۱۳۹۵/۰۴/۰۱آلفا موتور آلفارومئو۹۵۵A۲۰۰۰ ۱۳۶۸ccMITO ۱.۴۱ -M/T- ۱۳۵میتو۲۹
۱۳۹۵/۰۴/۰۱آلفا موتور آلفارومئو۹۵۵B۱۰۰۰ -۱۳۶۸cc-MITO ۹۵۵AYB ۱۱تیپ -A/T-میتو۳۰
۱۳۹۵/۰۴/۰۱آلفا موتور آلفارومئو۹۶۰A۱۰۰۰ -۱۷۴۲cc-۴C-COUPE-۴سی۳۱
۱۳۹۵/۰۸/۱۱مدیا موتورز ام جی۲۰L۴E -۱۹۵۵cc-GS AS۲تیپ -A/T-جی اس۳۲
۱۳۹۵/۰۴/۰۱مدیا موتورز ام جی۱۵S۴U -۱۴۹۸cc-MG۳-SZP۱--HATCHBACK--A/T-ام جی ۳۳۳
۱۳۹۵/۱۲/۲۹توان خودرو جیاُپلA۱۴XER ۱۳۹۸ccADAM تیپ S-D نوع بدنه AB-هاچ بک- -M/T-آدام۳۴
۱۳۹۵/۱۲/۲۹توان خودرو جیاُپلB۱۴XER ۱۳۹۸ccCORSA-E تیپ S-D نوع بدنه AB -هاچ بک- -A/T-کورسا۳۵
۱۳۹۵/۰۲/۱۶رامک خودروسانگ یانگG۲۳D ۱۶۱۹۵۱ ۲۲۹۵ccACTYON A/Tاکتیون۳۶
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ستاره ایرانمرسدس بنز۲۷۴۹۲۰ -۱۹۹۱cc-E۲۰۰ با نوع اتاق ۲۱۲۰۳۴ -A/T-E۲۰۰۳۷
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ستاره ایرانمرسدس بنز۲۷۴۹۲۰ ۱۹۹۱cc -A/T-E۲۵۰E۲۵۰ با اتاق ۲۱۲۰۳۶۳۸
۱۳۹۵/۰۴/۰۱پرشیا خودروبی ام وN۲۰B۲۰A -۱۹۹۷cc-X۴ ۲۸i XDRIVE-WAGON--A/T-۳۹
۱۳۹۵/۰۴/۰۱پرشیا خودروبی ام وN۲۰B۲۰ ۱۹۹۷cc -A/T-X۳ ۲۸i XDRIVEایکس۳۴۰
۱۳۹۵/۰۴/۰۱معین موتورپورشهCNC-۱۹۸۴cc-MACAN-STATION WAGON--A/T-ماکان۴۱
۱۳۹۵/۰۴/۰۸الماس دارانGAC۴B۱۸M۱TRUMPCHI GS۵ SUPER تیپ A۵۶ ۱.۸T -A/T-ترامپچی GS۵۴۲
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ایرتویاتویوتا۲ZR-FXE-۱۷۹۸cc-PRIUS ZVW۳۰L-AHXEBW HYBRID -E-CVT-پریوس -هیبرید-۴۳
۱۳۹۵/۰۹/۱۶سهام پژوهان مهرشورولتA۱۴NET ۱۳۶۴cc۱FC۵- KL۱Tتیپ KMGE۱ گونه-M/T-چند منظوره AVEO۴۴
۱۳۹۵/۰۷/۲۹نگین خودرورنوK۴M۲۸ -۱۵۹۸cc-SYMBOL -A/T-سیمبل۴۵
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ایساکو کیشرنو H۵FD۴ -۱۱۹۷cc-CAPTUR -A/T-کپچر۴۶
۱۳۹۵/۰۴/۰۱نگین خودرورنوH۴M -۱۵۹۸cc-SCALA HATCHBACK -۴DOORS--CVT-اسکالا۴۷
۱۳۹۵/۰۴/۰۱نگین خودرورنوM۴R ۱۹۹۷ccSCALA COUPEاسکالا کوپه۴۸
۱۳۹۵/۰۴/۰۱نگین خودرورنوF۴R ۱۹۹۸ccDUSTER STATION WAGON-SUV- ۴*۲ A/Tداستر۴۹
۱۳۹۵/۰۴/۰۱نگین خودرورنوF۴R ۱۹۹۸ccDUSTER STATION WAGON-SUV- ۴*۴ M/Tداستر۵۰
۱۳۹۵/۰۴/۰۱نگین خودرورنو ۲ZV ۲۴۹۵ccSAFRANEسفران۵۱
۱۳۹۵/۰۴/۰۱نگین خودرورنو M۴R ۱۹۹۷ccSAFRANEسفران۵۲
۱۳۹۵/۰۴/۰۱نگین خودرورنوM۴RJ۷ ۱۹۹۷ccFLUENCE -SEDAN- M/Tفلوئنس۵۳
۱۳۹۵/۰۴/۰۱نگین خودرورنو۲TRA۷ ۲۴۸۸ccKOLEOS A/Tکولیوس۵۴
۱۳۹۵/۰۴/۰۱نگین خودرورنو۵AMkANGOO-VAN--A/T-موتور برقی۵۵
۱۳۹۵/۰۸/۱۶رامک خودروسانگ یانگ۱۷۳۹۱۰ -۱۵۹۷cc-با تیپ XKVA مدل TIVOLI -A/T-تیوولی۵۶
۱۳۹۵/۰۴/۰۱اطلس خودروکیاG۴NA ۱۹۹۹ccCERATO YD -A/T-سراتو YD۵۷
۱۳۹۵/۰۴/۰۱اطلس خودروکیاG۴NA ۱۹۹۹ccCERATO KOUP -A/T-سراتو کوپ۵۸
۱۳۹۵/۰۴/۰۱خودرو دیاربایکB۲۳۵RGA -۲۲۹۰cc-SENOVA -C۷۰G-سنوا۵۹
۱۳۹۵/۰۴/۰۱سیف خودروفوجیFB۲۵ -۲۴۹۸cc-FORESETER -STATION WAGON--A/T-فورستر۶۰
۱۳۹۵/۰۳/۱۴سیف خودروسوباروFB۲۰ ۱۹۹۵ccG- تیپ G۴ -CVT-جی۶۱
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ایران خودروسوزوکیSUZUKI J۲۴B -۲۳۹۳cc-KIZASHI -A/T--M/T-کیزاشی۶۲
۱۳۹۵/۱۲/۲۹سهام پژوهان مهرشورولتشورولت LE۹ ۲۳۸۴ccCAPTIVA -تیپ- KLAC-گونه- CMA۲-مدل- AC۲۱-استیشن چند منظوره--A/T-کپتیوا۶۳
۱۳۹۵/۱۲/۲۹سهام پژوهان مهرشورولتشورولت LE۹ ۲۳۸۴ccCAPTIVA -تیپ- KLAC-گونه- CMA۲-مدل- AC۲۲ -استیشن چند منظوره--A/T-کپتیوا۶۴
۱۳۹۵/۱۲/۲۹سهام پژوهان مهرشورولتشورولت LE۹ ۲۳۸۴ccCAPTIVA -تیپ- KLAC-گونه- CWA۲-مدل- AC۱۱-استیشن--A/T-کپتیوا۶۵
۱۳۹۵/۱۲/۲۹سهام پژوهان مهرشورولتشورولت LE۹ ۲۳۸۴ccCAPTIVA -تیپ- KLAC-گونه- CWA۲-مدل- AC۱۲-استیشن--A/T-کپتیوا۶۶
۱۳۹۵/۱۲/۲۹سهام پژوهان مهرشورولتشورولت F۱۸D۴ -۱۷۹۶cc-CRUZE تیپ KL۱J گونه JHB۱۱ مدل EH۵ هاچ بک-A/T-کروز۶۷
۱۳۹۵/۱۲/۲۹سهام پژوهان مهرشورولتشورولت F۱۸D۴ -۱۷۹۶cc-CRUZE تیپ KL۱J گونه JHBE۱ مدل EH۵ هاچ بک-A/T-کروز۶۸
۱۳۹۵/۱۲/۲۹سهام پژوهان مهرشورولتشورولت F۱۸D۴ -۱۷۹۶cc-CRUZE تیپ KL۱J گونه JMB۱۱ مدل EH۵ هاچ بک چند منظوره-A/T-کروز۶۹
۱۳۹۵/۱۲/۲۹سهام پژوهان مهرشورولتشورولت F۱۸D۴ -۱۷۹۶cc-CRUZE تیپ KL۱J گونه JMBE۱ مدل EH۵ هاچ بک چند منظوره-A/T-کروز۷۰
۱۳۹۵/۱۲/۲۹سهام پژوهان مهرشورولتشورولت F۱۸D۴ -۱۷۹۶cc-CRUZE تیپ KL۱J گونه JNB۱۱ مدل EH۵ سالن -A/T-کروز۷۱
۱۳۹۵/۱۲/۲۹سهام پژوهان مهرشورولتشورولت F۱۸D۴ -۱۷۹۶cc-CRUZE تیپ KL۱J گونه JNBE۱ مدل EH۵ سالن -A/T-کروز۷۲
۱۳۹۵/۱۲/۲۹سهام پژوهان مهرشورولتشورولت F۱۸D۴ -۱۷۹۶cc-CRUZE تیپ KL۱J گونه JWB۱۱ مدل EH۵ استیشن-A/T-کروز۷۳
۱۳۹۵/۱۲/۲۹سهام پژوهان مهرشورولتشورولت F۱۸D۴ -۱۷۹۶cc-CRUZE تیپ KL۱J گونه JWBE۱ مدل EH۵ استیشن-A/T-کروز۷۴
۱۳۹۵/۱۲/۲۹سهام پژوهان مهرشورولتشورولت F۱۶D۴ -۱۵۹۸cc-SONIC -تیپ- KL۱T-گونه- KHDE۱-مدل- JCE۵-هاچ بک--A/T-سونیک۷۵
۱۳۹۵/۱۲/۲۹سهام پژوهان مهرشورولتشورولت F۱۶D۴ -۱۵۹۸cc-SONIC -تیپ- KL۱T-گونه- KHDS۱-مدل- HBC۵-هاچ بک--M/T-سونیک۷۶
۱۳۹۵/۱۲/۲۹سهام پژوهان مهرشورولتشورولت F۱۶D۴ -۱۵۹۸cc-SONIC -تیپ- KL۱T-گونه- KMDE۱-مدل- JCE۵-چند منظوره--A/T-سونیک۷۷
۱۳۹۵/۱۲/۲۹سهام پژوهان مهرشورولتشورولت F۱۶D۴ -۱۵۹۸cc-SONIC -تیپ- KL۱T-گونه- KMDS۱-مدل- HBC۵-چند منظوره--M/T-سونیک۷۸
۱۳۹۵/۱۲/۲۹سهام پژوهان مهرشورولتشورولت F۱۶D۴ -۱۵۹۸cc-SONIC -تیپ- KL۱T-گونه- KNDE۱-مدل- TCE۵-سالن--A/T-سونیک۷۹
۱۳۹۵/۱۲/۲۹سهام پژوهان مهرشورولتشورولت F۱۶D۴ -۱۵۹۸cc-SONIC -تیپ- KL۱T-گونه- KNDS۱-مدل- SBC۵-سالن--M/T-سونیک۸۰
۱۳۹۵/۰۳/۱۸خودرو سازان بمفولکس واگنCAW -۱۹۸۴cc-TIGUAN-۵N--A/T-تیگوان۸۱
۱۳۹۵/۰۴/۰۱اطلس خودروکیاG۴KE -۲۳۵۹CC-OPTIMA TF -SEDAN--A/T-اپتیما تی اف۸۲
۱۳۹۵/۰۴/۰۱آرین موتور پویامیتسوبیشیمیتسوبیشی ۳A۹۲ -۱۱۹۳cc-MIRAGE -HATCHBACK--CV/T-میراژ۸۳
۱۳۹۵/۰۴/۰۱آرین موتور پویامیتسوبیشیمیتسوبیشی ۴B۱۲ -۲۳۶۰cc-OUTLANDER-STATION WAGON--CV/T-اوتلندر۸۴
۱۳۹۵/۰۳/۱۲آرین موتور پایامیتسوبیشیمیتسوبیشی ۴B۱۱ -۱۹۹۸cc-OUTLANDER PHEVاوتلندر هیبرید۸۵
۱۳۹۵/۰۴/۰۱آرین موتور پویامیتسوبیشی۴A۹۲ -۱۵۹۰cc-LANCER CY ۱A -A/T-لنسر۸۶
۱۳۹۵/۰۴/۰۱آرین موتور پویامیتسوبیشی۴A۹۲ -۱۵۹۰cc-LANCER CY ۱A -M/T-لنسر۸۷
۱۳۹۵/۰۴/۰۱آرین موتور پویامیتسوبیشی۴J۱۰ -۱۷۹۸cc-LANCER CY ۶A -CV/T-لنسر۸۸
۱۳۹۵/۰۴/۰۱فامیلی موتورهوندا۲.۴i VTEC -۲۳۵۴cc-CRV -A/T-هوندا CRV۸۹
۱۳۹۵/۰۸/۱۱آسان موتورهیوندایG۴NA -۱۹۹۹cc-IX۳۵-TUCSON- تیپ TL -A/T-توسان۹۰
۱۳۹۵/۰۴/۰۱آسان موتورهیوندایG۴KE ۲۳۵۹cc -A/T-SANTAFEسانتافه۹۱
۱۳۹۵/۰۴/۰۱آسان موتورهیوندایG۴KJ -۲۳۵۹cc-SONATA LF -A/T-سوناتا LF۹۲
۱۳۹۵/۰۴/۰۱آسان موتورهیوندایG۴KE -۲۳۵۹cc-SONATA LF -A/T-سوناتا LF۹۳
۱۳۹۵/۰۴/۰۱سینافولکس واگن۲H CNEA-۱۹۶۸cc-AMAROK ۲H-M/T-وانت تک کابین دو دیفرانسیل۹۴
۱۳۹۵/۰۴/۰۱سینافولکس واگن۲H CNFB-۱۹۶۸cc-AMAROK ۲H-M/T-وانت تک کابین دو دیفرانسیل۹۵
۱۳۹۵/۰۴/۰۱سینافولکس واگنCSHA-۱۹۶۸cc-AMAROK ۲H-A/T-وانت دو کابین دو دیفرانسیل۹۶
۱۳۹۵/۰۴/۰۱سینافولکس واگن۲H CNFB-۱۹۶۸cc-AMAROK ۲H-M/T-وانت دو کابین دو دیفرانسیل۹۷
۱۳۹۵/۰۴/۰۱سینافولکس واگن۲H CNEA-۱۹۶۸cc-AMAROK ۲H-M/T-وانت دو کابین دو دیفرانسیل۹۸
۱۳۹۵/۰۴/۰۱افرا موتورولووT۵ -۱۹۸۴cc-V۴۰ -A/T-ولوو۹۹
۱۳۹۵/۰۴/۰۱افرا موتورولووT۶AWD -۱۹۹۹cc-XC۹۰-STATION WAGON--A/T-ولوو۱۰۰
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ستاره نیک آریاجیانگسو جویلونگ۴G۶۹S۴N -۲۳۷۸cc-HKL۶۵۴۰E۴ -M/T-ون۱۰۱
۱۳۹۵/۰۳/۳۱پارس خودروبرلیانس۴RB۲ -۲۴۳۸cc-HAISE H۲L -M/T-هایس ون۱۰۲
۱۳۹۵/۱۲/۲۹پارس خودروبرلیانس۳TZ ۲۶۹۴ccHAISE نوع H۲L گونه H۲L-G۵ -M/T-هایس ون۱۰۳
۱۳۹۵/۰۴/۰۱رامک خودروسانگ یانگG۲۰DF/۱۷۲۹۵۰ -۱۹۹۸cc-KORANDO ۴*۴ -SUV--A/T-کوراندو۱۰۴
۱۳۹۵/۰۴/۰۱اطلس خودروکیاG۴KE -۲۳۵۹cc-SPORTAGE -A/T-اسپورتیج۱۰۵
۱۳۹۵/۰۴/۰۱اطلس خودروکیاG۴KE ۲۳۵۹ccSPORTAGE SL A/Tاسپورتیج اس ال اتوماتیک۱۰۶
۱۳۹۵/۰۴/۰۱اطلس خودروکیاG۴FA -۱۳۹۶cc-RIO -۴DOOR--SEDAN--A/T-ریو۱۰۷
۱۳۹۵/۰۴/۰۱اطلس خودروکیاG۴FA -۱۳۹۶cc-RIO -۵DOOR--A/T-ریو۱۰۸
۱۳۹۵/۰۴/۰۱اطلس خودروکیاG۴KJ -۲۳۵۹cc-SORENTO -STATION-سورنتو استیشن۱۰۹
۱۳۹۵/۰۴/۰۱اطلس خودروکیاG۴NC -۱۹۹۹cc-CARENS -STATION--A/T-کارنز۱۱۰

لوگوی پدال

وبسایت پدال مرجع اخبار روز دنیای خودرو، بررسی و مقالات آموزشی و مکانی برای تبادل نظر دوستداران خودرو است.

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده