حقایق جالب شرکت های خودروسازی

نکات جالب از تاریخچه و عملکرد شرکت‌های مختلف خودروسازی که بسیار خواندنی هستند و عموم مردم درباره‌ی آن‌ها اطلاعی ندارند.

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | 6 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ | 7 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ | 1 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ | + دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ | + دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ | 20 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ | 13 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۵/۰۵/۰۹ | 37 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۵/۰۴/۲۶ | 36 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ | 41 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۵/۰۴/۱۰ | 8 دیدگاه

مقالات خودرو | سعید ضیاء | ۲۳:۰۰ ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ | 24 دیدگاه

مقالات خودرو | سعید ضیاء | ۲۳:۰۰ ۱۳۹۵/۰۳/۱۱ | 18 دیدگاه

مقالات خودرو | سعید ضیاء | ۲۳:۰۰ ۱۳۹۵/۰۳/۰۸ | 4 دیدگاه

مقالات خودرو | سعید ضیاء | ۲۳:۰۰ ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ | 13 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ | 20 دیدگاه

| ۲۳:۰۳ ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ | 18 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ | 16 دیدگاه