کسب و کار

آموزش مهارت های مرتبط با کسب و کار به همراه مقالات مدیریت و نحوه صحیح ارتباط با مشتری، ارتباط با مدیر یا کارمند، توسعه‌ی استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوپا

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ | 4 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ | 7 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | + دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | + دیدگاه

| ۱۷:۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | 15 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | + دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | 1 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ | + دیدگاه

| ۱۷:۲۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | 4 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | 5 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ | + دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ | 11 دیدگاه

| ۰۸:۴۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ | 10 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | 16 دیدگاه

بیشتر بخوانید