کسب و کار

آموزش مهارت های مرتبط با کسب و کار به همراه مقالات مدیریت و نحوه صحیح ارتباط با مشتری، ارتباط با مدیر یا کارمند، توسعه‌ی استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوپا

| ۱۷:۲۵ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | 12 دیدگاه

| ۱۷:۳۷ ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ | 2 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ | 9 دیدگاه

| ۱۸:۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | 3 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | 1 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | 1 دیدگاه

| ۲۳:۳۲ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | 3 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | + دیدگاه

| ۱۸:۲۰ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | + دیدگاه

| ۱۲:۲۱ ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | 19 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ | 2 دیدگاه

| ۲۲:۳۸ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ | 3 دیدگاه

| ۱۳:۰۴ ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ | 35 دیدگاه

| ۲۱:۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ | 6 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ | + دیدگاه

بیشتر بخوانید