کنفرانس بیلد مایکروسافت

بیلد / BUILD، رویداد سالانه‌ مایکروسافت برای توسعه‌دهندگان که همه‌ساله در فصل بهار و طی سه روز برگزار می‌شود و در آن مایکروسافت از برنامه و دستاوردهای خود سخن می‌گوید و ابزارهایی را برای توسعه‌دهندگان معرفی می‌کند.

| ۲۲:۵۱ ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ | 3 دیدگاه

| ۲۲:۳۳ ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ | 5 دیدگاه

| ۲۲:۳۱ ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ | 1 دیدگاه

| ۲۲:۲۵ ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ | 2 دیدگاه

| ۲۲:۱۳ ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ | 5 دیدگاه

| ۲۱:۵۹ ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ | 5 دیدگاه

| ۲۱:۳۸ ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ | + دیدگاه

| ۲۱:۳۶ ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ | 8 دیدگاه

| ۲۱:۲۲ ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ | 11 دیدگاه

| ۲۱:۱۵ ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۰۳ ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ | 8 دیدگاه

| ۲۰:۵۴ ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ | 28 دیدگاه

| ۲۰:۲۴ ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ | 13 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ | 8 دیدگاه

| ۰۸:۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ | 6 دیدگاه

| ۲۲:۲۲ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ | 2 دیدگاه

| ۲۱:۴۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ | 9 دیدگاه

| ۲۱:۳۷ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ | 5 دیدگاه

| ۲۱:۳۲ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۳۱ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ | 1 دیدگاه

بیشتر بخوانید