کنفرانس بیلد مایکروسافت

بیلد / BUILD، رویداد سالانه‌ مایکروسافت برای توسعه‌دهندگان که همه‌ساله در فصل بهار و طی سه روز برگزار می‌شود و در آن مایکروسافت از برنامه و دستاوردهای خود سخن می‌گوید و ابزارهایی را برای توسعه‌دهندگان معرفی می‌کند.

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ | 12 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ | 2 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ | + دیدگاه

| ۱۵:۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ | + دیدگاه

| ۱۴:۴۵ ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ | + دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ | + دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ | 3 دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ | 2 دیدگاه

| ۰۸:۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ | 4 دیدگاه

| ۲۳:۴۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ | + دیدگاه

| ۲۳:۱۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ | + دیدگاه

| ۲۲:۳۹ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ | 5 دیدگاه

| ۲۲:۳۶ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ | + دیدگاه

| ۲۲:۳۵ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ | 1 دیدگاه

| ۲۲:۳۱ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ | + دیدگاه

| ۲۲:۰۹ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ | 6 دیدگاه

| ۲۱:۴۹ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ | 7 دیدگاه

| ۲۱:۴۸ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ | + دیدگاه

بیشتر بخوانید