گزارش خطا

گزارش خطا

با توجه به آزمایشی بودن بخش راهنمای خرید و دیتابیس محصولات، گزارش مشکلات و ایرادات احتمالی نقش به سزایی در بهبود عملکرد این بخش نوپا در زومیت خواهد داشت.