بوئینگ

بوئینگ شرکت هوافضا و صنایع دفاعی آمریکایی و چندملیتی است، که در سال ۱۹۱۶ توسط ویلیام بوئینگ، در شهر سیاتل، واشینگتن تأسیس شد. بوئینگ، در طول سال‌های متمادی فعالیت در حوزه فن آوران هوافضایی و صنایع جنگ‌افزاری، تمرکز اصلی خود را بر تولید هواپیماهای مسافربری معطوف کرد و از سوی دیگر، با خریداری و ادغام شرکت‌های هواگردسازی و صنایع دفاعی، توسعه یافت، که نقطه عطف آن، در سال ۱۹۹۷ بود، که در پی خریداری و ادغام مک‌دانل داگلاس، بوئینگ به بزرگترین شرکت هوافضای جهان تبدیل شد.

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ | 6 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ | 7 دیدگاه

| ۱۹:۴۵ ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ | 33 دیدگاه

۶۰ ثانیه | مهرداد عیسی لو | ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ | + دیدگاه

| ۰۰:۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ | 41 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ | 3 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ | 17 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | 10 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ | 92 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ | 145 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ | 5 دیدگاه

| ۲۰:۰۰ ۱۳۹۵/۰۴/۲۵ | 3 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۵/۰۴/۱۹ | 14 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ | 10 دیدگاه

| ۱۱:۵۷ ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ | 3 دیدگاه

| ۱۸:۵۶ ۱۳۹۴/۰۸/۱۳ | 22 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۴/۰۷/۲۶ | 4 دیدگاه

| ۲۳:۱۴ ۱۳۹۴/۰۷/۲۰ | 16 دیدگاه

| ۰۸:۰۲ ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ | 3 دیدگاه