بلاک چین

بلاک چین / Blockchain فناوری اصلی ارز دیجیتال است که حیات یک پلتفرم بدون وابستگی به نهاد مرکزی را تضمین می‌کند و می‌توان از آن در حوزه‌های مختلف استفاده کرد.

| ۲۲:۴۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ | 6 دیدگاه

| ۲۳:۱۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ | 6 دیدگاه

| ۲۱:۴۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ | 1 دیدگاه

| ۲۰:۴۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ | + دیدگاه

| ۲۱:۴۸ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ | 2 دیدگاه

| ۱۳:۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ | + دیدگاه

| ۲۳:۵۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ | 6 دیدگاه

| ۱۷:۱۹ ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ | 13 دیدگاه

| ۲۲:۴۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ | + دیدگاه

| ۱۷:۴۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ | 58 دیدگاه

| ۱۶:۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ | + دیدگاه

| ۱۵:۰۱ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ | 4 دیدگاه

| ۱۶:۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ | + دیدگاه

| ۲۳:۴۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ | 2 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ | 11 دیدگاه

| ۱۷:۱۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ | + دیدگاه

| ۱۴:۴۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ | 2 دیدگاه

بیشتر بخوانید