بلاک چین

بلاک چین / Blockchain فناوری اصلی ارز دیجیتال است که حیات یک پلتفرم بدون وابستگی به نهاد مرکزی را تضمین می‌کند و می‌توان از آن در حوزه‌های مختلف استفاده کرد.

| ۱۶:۵۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ | + دیدگاه

| ۱۲:۵۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ | 20 دیدگاه

| ۱۴:۴۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ | 6 دیدگاه

| ۱۳:۲۵ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ | 1 دیدگاه

| ۱۵:۲۳ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ | + دیدگاه

| ۱۵:۰۸ ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ | 3 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ | 1 دیدگاه

| ۱۷:۱۴ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ | + دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ | + دیدگاه

| ۱۰:۴۳ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ | 6 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ | 2 دیدگاه

| ۱۶:۴۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | + دیدگاه

| ۱۷:۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ | 5 دیدگاه

| ۰۹:۴۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ | 1 دیدگاه

| ۱۸:۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ | 3 دیدگاه

| ۰۹:۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ | 2 دیدگاه

| ۲۳:۳۸ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ | 3 دیدگاه

بیشتر بخوانید