بلاک چین

بلاک چین / Blockchain فناوری اصلی ارز دیجیتال است که حیات یک پلتفرم بدون وابستگی به نهاد مرکزی را تضمین می‌کند و می‌توان از آن در حوزه‌های مختلف استفاده کرد.

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | + دیدگاه

| ۱۰:۵۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | + دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ | 5 دیدگاه

| ۱۰:۱۵ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | 1 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ | + دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ | 6 دیدگاه

| ۲۲:۱۶ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ | 2 دیدگاه

| ۰۹:۲۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ | + دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ | + دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ | 7 دیدگاه

| ۲۱:۴۵ ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ | + دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ | 4 دیدگاه

| ۱۶:۲۴ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ | 1 دیدگاه

| ۱۹:۴۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ | 3 دیدگاه

| ۰۸:۴۵ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | + دیدگاه

| ۲۰:۴۵ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۵۸ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ | 7 دیدگاه

| ۱۰:۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ | 3 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | 1 دیدگاه

بیشتر بخوانید