بلاک چین

بلاک چین / Blockchain فناوری اصلی ارز دیجیتال است که حیات یک پلتفرم بدون وابستگی به نهاد مرکزی را تضمین می‌کند و می‌توان از آن در حوزه‌های مختلف استفاده کرد.

| ۱۸:۴۵ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | 1 دیدگاه

| ۱۶:۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | 1 دیدگاه

| ۱۲:۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ | 1 دیدگاه

| ۱۵:۴۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ | + دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ | 4 دیدگاه

| ۱۳:۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | 18 دیدگاه

| ۱۷:۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ | 41 دیدگاه

| ۲۰:۵۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ | 3 دیدگاه

| ۱۰:۵۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ | 11 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ | 3 دیدگاه

| ۱۲:۱۳ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ | 2 دیدگاه

| ۲۱:۴۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ | 1 دیدگاه

| ۱۹:۱۳ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | + دیدگاه

| ۲۱:۲۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | + دیدگاه

| ۱۴:۱۵ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | + دیدگاه

بیشتر بخوانید