بلاک چین

بلاک چین / Blockchain فناوری اصلی ارز دیجیتال است که حیات یک پلتفرم بدون وابستگی به نهاد مرکزی را تضمین می‌کند و می‌توان از آن در حوزه‌های مختلف استفاده کرد.

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ | + دیدگاه

| ۲۲:۵۵ ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ | 2 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | 1 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ | + دیدگاه

| ۲۱:۴۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ | 2 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | 4 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ | 1 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | 4 دیدگاه

| ۱۷:۰۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | 5 دیدگاه

| ۱۱:۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | 10 دیدگاه

| ۱۹:۵۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | 24 دیدگاه

| ۲۳:۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | + دیدگاه

| ۱۹:۵۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | 4 دیدگاه

| ۱۲:۴۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | 2 دیدگاه

| ۱۶:۵۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | 2 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ | 1 دیدگاه

بیشتر بخوانید