بلاک چین

بلاک چین / Blockchain فناوری اصلی ارز دیجیتال است که حیات یک پلتفرم بدون وابستگی به نهاد مرکزی را تضمین می‌کند و می‌توان از آن در حوزه‌های مختلف استفاده کرد.

| ۱۷:۰۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | 5 دیدگاه

| ۱۱:۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | 10 دیدگاه

| ۱۹:۵۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | 24 دیدگاه

| ۲۳:۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | + دیدگاه

| ۱۹:۵۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | 4 دیدگاه

| ۱۲:۴۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | 2 دیدگاه

| ۱۶:۵۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | 2 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ | 1 دیدگاه

| ۱۹:۲۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ | 2 دیدگاه

| ۱۲:۳۸ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | 1 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ | 3 دیدگاه

| ۲۲:۴۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ | 4 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ | 78 دیدگاه

| ۱۶:۲۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ | 1 دیدگاه

| ۱۰:۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ | 1 دیدگاه

بیشتر بخوانید