بیکسبی

بیکسبی دستیار صوتی هوشمند سامسونگ است که همراه با گلکسی اس 8 رونمایی شده است

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | 2 دیدگاه

| ۱۶:۴۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | 12 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ | 13 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | 2 دیدگاه

| ۱۴:۲۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ | + دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | 3 دیدگاه

| ۱۰:۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ | 3 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ | + دیدگاه

| ۱۰:۴۷ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | 3 دیدگاه

| ۰۹:۰۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | 4 دیدگاه

| ۱۳:۴۹ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ | 3 دیدگاه

| ۱۳:۲۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | 2 دیدگاه

| ۰۰:۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ | + دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۱ | + دیدگاه

| ۱۰:۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ | 1 دیدگاه

| ۱۳:۴۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ | + دیدگاه

| ۲۲:۲۶ ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ | + دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ | 3 دیدگاه

بیشتر بخوانید