محمدجواد آذری جهرمی

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دوازدهم به ریاست جمهوری حسن روحانی است.

| ۲۰:۴۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | 35 دیدگاه

| ۲۱:۴۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | 64 دیدگاه

| ۱۹:۵۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | 72 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | 16 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ | 29 دیدگاه

| ۰۱:۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ | 351 دیدگاه

| ۱۹:۴۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ | 320 دیدگاه

| ۱۱:۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ | 174 دیدگاه

| ۱۱:۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | 339 دیدگاه

| ۲۲:۰۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ | 158 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ | 27 دیدگاه

| ۱۹:۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ | 66 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | 31 دیدگاه

| ۱۲:۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | 20 دیدگاه

| ۱۸:۵۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ | 3 دیدگاه

| ۱۴:۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ | 60 دیدگاه

| ۱۴:۳۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ | 80 دیدگاه

| ۱۶:۵۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ | 58 دیدگاه

| ۱۶:۲۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | 1 دیدگاه

| ۱۶:۴۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | 3 دیدگاه

بیشتر بخوانید