آئودی

آئودی / Audi یکی از مطرح ترین خودروسازان آلمانی جهان است که به تولید خودروهای لوکس می پردازد. مرسدس بنز، بی ام و ، لکسوس و کادیلاک اصلی ترین رقبای آئودی هستند.

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | 1 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | + دیدگاه

| ۲۰:۴۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | 3 دیدگاه

| ۱۷:۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | 1 دیدگاه

| ۱۳:۰۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ | 3 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ | + دیدگاه

| ۲۳:۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ | 1 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ | 1 دیدگاه

| ۲۲:۰۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ | 1 دیدگاه

| ۱۵:۳۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ | 10 دیدگاه

| ۱۲:۳۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ | 2 دیدگاه

| ۱۴:۴۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | 2 دیدگاه

| ۱۳:۲۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | 5 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ | 6 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ | + دیدگاه

| ۱۹:۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ | + دیدگاه

| ۰۹:۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ | 2 دیدگاه

| ۱۵:۴۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ | 1 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ | 8 دیدگاه

| ۱۸:۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ | 5 دیدگاه

بیشتر بخوانید