آئودی

آئودی / Audi یکی از مطرح ترین خودروسازان آلمانی جهان است که به تولید خودروهای لوکس می پردازد. مرسدس بنز، بی ام و ، لکسوس و کادیلاک اصلی ترین رقبای آئودی هستند.

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | 13 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | 12 دیدگاه

| ۰۹:۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | 2 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ | 9 دیدگاه

| ۱۳:۳۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ | 3 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | 33 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ | 2 دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ | 3 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ | 1 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ | 1 دیدگاه

| ۲۳:۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | 1 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | 1 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | + دیدگاه

| ۲۰:۴۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | 3 دیدگاه

| ۱۷:۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | 1 دیدگاه

| ۱۳:۰۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ | 3 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ | + دیدگاه

| ۲۳:۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ | 1 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ | 1 دیدگاه