آئودی

آئودی / Audi یکی از مطرح ترین خودروسازان آلمانی جهان است که به تولید خودروهای لوکس می پردازد. مرسدس بنز، بی ام و ، لکسوس و کادیلاک اصلی ترین رقبای آئودی هستند.

| ۱۵:۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ | 7 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ | 21 دیدگاه

| ۱۴:۲۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ | 7 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | 5 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ | 1 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | 1 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | 11 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | 2 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | 2 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | + دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ | + دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | 5 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | 9 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ | 2 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | 19 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | + دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | 5 دیدگاه

| ۱۱:۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ | 4 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | + دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ | 5 دیدگاه