اپل A12

تراشه A12 اپل که در آیفون های سال 2018 به کار خواهد رفت و احتمالا با لیتوگرافی هفت نانومتری TSMC تولید خواهند شد.

| ۱۸:۲۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ | 16 دیدگاه

| ۱۶:۲۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ | 3 دیدگاه

| ۲۰:۴۵ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | 17 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ | 23 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ | 31 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ | 12 دیدگاه

| ۲۳:۴۵ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ | 2 دیدگاه

| ۰۹:۵۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ | 18 دیدگاه

| ۰۸:۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ | 31 دیدگاه

| ۱۰:۳۵ ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ | 58 دیدگاه

| ۱۱:۱۴ ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ | 33 دیدگاه

| ۰۱:۲۱ ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ | 4 دیدگاه

| ۱۵:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ | 8 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ | 1 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ | 15 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ | 2 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ | 31 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ | + دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ | 8 دیدگاه

بیشتر بخوانید