نبرد جف بزوس و سیاست‌‌مداران؛ آیا آمازون شکست‌ناپذیر است؟ (بخش اول)

چرا استراتژی جدید روابط عمومی آمازون ناکارآمد است

موتور محرک آمازون چگونه کار می‌کند

آمازون

فناوری | آمازون | اپل | مبین احمدی | ۲۳:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | 22 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | 41 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | 3 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | 1 دیدگاه

| ۱۵:۴۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | 9 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | 4 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ | 2 دیدگاه

| ۲۳:۰۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ | 5 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ | 7 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ | + دیدگاه

| ۲۳:۳۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | 24 دیدگاه

| ۱۷:۳۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ | 59 دیدگاه

| ۲۰:۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ | 2 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | 6 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ | + دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | + دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ | + دیدگاه

| ۱۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | 2 دیدگاه

| ۲۱:۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ | 13 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ | 3 دیدگاه

بیشتر بخوانید