آلفابت

با تأسیس آلفابت هولدینگی متشکل از سرویس جستجوی گوگل،‌نقشه گوگل، یوتیوب و اندروید است.

| ۱۳:۴۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ | + دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ | 1 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ | 3 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ | 3 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ | 5 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ | 11 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ | + دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ | 5 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ | 4 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ | + دیدگاه

| ۱۵:۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ | 2 دیدگاه

| ۰۱:۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ | 8 دیدگاه

| ۰۸:۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ | 1 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ | 24 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ | 1 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ | 1 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ | 16 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ | 2 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ | + دیدگاه

بیشتر بخوانید