آلفابت

با تأسیس آلفابت هولدینگی متشکل از سرویس جستجوی گوگل،‌نقشه گوگل، یوتیوب و اندروید است.

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ | + دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ | + دیدگاه

| ۱۵:۵۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ | 7 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ | + دیدگاه

| ۱۶:۳۳ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | + دیدگاه

| ۱۱:۴۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ | + دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ | + دیدگاه

| ۱۰:۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ | + دیدگاه

| ۱۲:۲۵ ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۱۹ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ | + دیدگاه

| ۱۰:۴۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ | + دیدگاه

| ۱۲:۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ | 1 دیدگاه

| ۰۸:۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ | + دیدگاه

| ۱۶:۰۶ ۱۳۹۷/۰۸/۰۴ | 15 دیدگاه

| ۱۱:۲۷ ۱۳۹۷/۰۸/۰۴ | + دیدگاه

| ۱۹:۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ | + دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ | 1 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ | 1 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ | + دیدگاه

بیشتر بخوانید