آلفابت

با تأسیس آلفابت هولدینگی متشکل از سرویس جستجوی گوگل،‌نقشه گوگل، یوتیوب و اندروید است.

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | 2 دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ | 5 دیدگاه

| ۱۱:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ | 2 دیدگاه

| ۱۲:۴۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | 2 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | + دیدگاه

| ۰۹:۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | + دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | + دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | 25 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | 15 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | 9 دیدگاه

| ۱۹:۴۵ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | 5 دیدگاه

| ۱۶:۴۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ | 12 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ | 7 دیدگاه

| ۱۳:۳۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ | 9 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ | 1 دیدگاه

| ۰۹:۳۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ | 10 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ | 19 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | 1 دیدگاه

| ۲۲:۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ | 11 دیدگاه

بیشتر بخوانید