مسابقه برنامه نویسی دانش‌جویی ای‌سی‌ام (ACM)

مسابقه برنامه نویسی دانش جویی ای سی ام (ACM) که در آن برترین دانشجویان علوم مرتبط با کامپیوتر در قالب مسابقه به رقابت با یکدیگر می‌پردازنند

| ۱۵:۵۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ | 8 دیدگاه

| ۱۲:۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | 4 دیدگاه

| ۲۲:۳۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | 4 دیدگاه

ویدیو | صدرا مخملی | ۲۱:۴۷ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | 5 دیدگاه

| ۱۲:۴۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ | + دیدگاه

| ۰۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ | 5 دیدگاه

| ۱۳:۱۵ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ | 30 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ | 3 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ | 4 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ | 10 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۳ | 26 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ | 13 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ | 4 دیدگاه

فناوری | حسین خلیلی صفا | ۱۱:۳۰ ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ | 6 دیدگاه