مسابقه برنامه نویسی دانش‌جویی ای‌سی‌ام (ACM)

مسابقه برنامه نویسی دانش جویی ای سی ام (ACM) که در آن برترین دانشجویان علوم مرتبط با کامپیوتر در قالب مسابقه به رقابت با یکدیگر می‌پردازنند

| ۱۵:۵۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ | 8 دیدگاه

| ۱۲:۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | 4 دیدگاه

| ۲۲:۳۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | 4 دیدگاه

| ۱۲:۴۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ | + دیدگاه

| ۰۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ | 5 دیدگاه

| ۱۳:۱۵ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ | 30 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ | 3 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ | 4 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ | 10 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۳ | 26 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ | 13 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ | 4 دیدگاه

بیشتر بخوانید