۶۰ ثانیه

۶۰ ثانیه، اخبار مهم دنیای فناوری و سرگرمی را برای آن دسته از کاربران که فرصت مرور گسترده‌ی اخبار را ندارند، روزانه به طور خلاصه و در یک دقیقه بازگو می‌کند.

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ | + دیدگاه

| ۱۸:۴۵ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ | 1 دیدگاه

بیشتر بخوانید