۶۰ ثانیه

۶۰ ثانیه، اخبار مهم دنیای فناوری و سرگرمی را برای آن دسته از کاربران که فرصت مرور گسترده‌ی اخبار را ندارند، روزانه به طور خلاصه و در یک دقیقه بازگو می‌کند.

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ | 2 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ | 2 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ | 3 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ | 2 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ | 2 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ | + دیدگاه

بیشتر بخوانید