۶۰ ثانیه

۶۰ ثانیه، اخبار مهم دنیای فناوری و سرگرمی را برای آن دسته از کاربران که فرصت مرور گسترده‌ی اخبار را ندارند، روزانه به طور خلاصه و در یک دقیقه بازگو می‌کند.

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ | 3 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ | 2 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | 2 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ | 5 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ | 5 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | 3 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ | + دیدگاه

بیشتر بخوانید