فور جی

طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ نسل چهارم (4G) تلفن همراه که پروتکل شبکه آن اساساً مبتنی بر اینترنت است منجر به ایجاد امکان اتصال پهن باند چند گیگاهرتزی شود. سرعتی که بیش از چهار برابر سرعت تعریف شده برای اینترنت پهن باند در کشور ایران خواهد بود.

| ۲۲:۴۵ ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ | 23 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ | 18 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ | 24 دیدگاه

| ۱۲:۵۶ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ | 30 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ | 14 دیدگاه

| ۱۵:۵۶ ۱۳۹۳/۱۱/۰۱ | 42 دیدگاه

| ۱۸:۱۳ ۱۳۹۳/۱۰/۰۴ | 112 دیدگاه

| ۱۷:۲۸ ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ | 71 دیدگاه

| ۱۲:۰۶ ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ | 54 دیدگاه

| ۱۲:۰۶ ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ | 38 دیدگاه

| ۱۱:۳۴ ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ | 23 دیدگاه

| ۱۰:۲۰ ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ | 65 دیدگاه

| ۱۲:۱۹ ۱۳۹۳/۰۸/۲۹ | 13 دیدگاه

| ۱۱:۱۹ ۱۳۹۳/۰۸/۲۹ | 157 دیدگاه

| ۲۱:۰۱ ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ | 33 دیدگاه

| ۱۴:۴۴ ۱۳۹۳/۰۶/۰۵ | 50 دیدگاه

| ۱۲:۲۷ ۱۳۹۳/۰۶/۰۵ | 124 دیدگاه

| ۱۷:۴۹ ۱۳۹۳/۰۵/۱۳ | 66 دیدگاه

| ۰۱:۴۶ ۱۳۹۳/۰۳/۲۱ | 85 دیدگاه

| ۱۹:۴۳ ۱۳۹۳/۰۳/۰۴ | 34 دیدگاه

بیشتر بخوانید