فور جی

طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ نسل چهارم (4G) تلفن همراه که پروتکل شبکه آن اساساً مبتنی بر اینترنت است منجر به ایجاد امکان اتصال پهن باند چند گیگاهرتزی شود. سرعتی که بیش از چهار برابر سرعت تعریف شده برای اینترنت پهن باند در کشور ایران خواهد بود.

| ۱۹:۰۲ ۱۳۹۵/۰۱/۱۴ | 32 دیدگاه

| ۱۸:۵۵ ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ | 39 دیدگاه

| ۲۰:۰۳ ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ | 10 دیدگاه

| ۱۲:۳۴ ۱۳۹۴/۱۱/۱۶ | 55 دیدگاه

| ۱۹:۱۶ ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ | 16 دیدگاه

| ۲۲:۴۷ ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ | 8 دیدگاه

| ۱۵:۵۴ ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ | 6 دیدگاه

| ۱۹:۰۴ ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ | 5 دیدگاه

| ۱۵:۲۴ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ | 22 دیدگاه

| ۱۵:۱۹ ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ | 16 دیدگاه

| ۱۲:۲۸ ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ | 7 دیدگاه

| ۲۲:۱۹ ۱۳۹۴/۰۶/۲۶ | 63 دیدگاه

| ۱۱:۵۶ ۱۳۹۴/۰۶/۰۹ | 58 دیدگاه

| ۱۱:۳۵ ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ | 24 دیدگاه

| ۲۳:۱۰ ۱۳۹۴/۰۴/۲۷ | 20 دیدگاه

| ۲۱:۵۳ ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ | 14 دیدگاه

| ۱۲:۰۷ ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ | 55 دیدگاه

| ۱۶:۰۵ ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ | 30 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ | 6 دیدگاه

| ۱۴:۴۵ ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ | 25 دیدگاه

بیشتر بخوانید