چاپگر سه‌بعدی

چاپگر سه بعدی وسیله‌ای است که با آن می‌توان اشیاء مختلف از اشیاء تا اعضاء بدن انسان را تولید کرد

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۳/۰۲/۱۹ | 12 دیدگاه

| ۰۱:۳۰ ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ | 5 دیدگاه

| ۱۰:۳۲ ۱۳۹۳/۰۱/۲۵ | 9 دیدگاه

| ۰۱:۰۷ ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ | 10 دیدگاه

| ۱۳:۲۲ ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ | 8 دیدگاه

| ۰۲:۲۴ ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ | 12 دیدگاه

| ۱۴:۱۵ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ | 6 دیدگاه

| ۲۰:۵۰ ۱۳۹۲/۱۲/۰۸ | 17 دیدگاه

| ۱۸:۵۷ ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ | 6 دیدگاه

| ۲۲:۳۴ ۱۳۹۲/۱۲/۰۲ | 14 دیدگاه

| ۱۲:۰۲ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ | 12 دیدگاه

| ۱۰:۲۵ ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ | 5 دیدگاه

| ۱۸:۳۳ ۱۳۹۲/۰۸/۲۴ | 3 دیدگاه

| ۱۰:۰۸ ۱۳۹۲/۰۸/۰۴ | 12 دیدگاه

| ۲۰:۳۲ ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ | 18 دیدگاه

| ۱۳:۴۸ ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ | 21 دیدگاه

| ۱۷:۴۲ ۱۳۹۲/۰۳/۰۶ | 12 دیدگاه

| ۱۵:۳۲ ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ | 4 دیدگاه

| ۱۸:۳۶ ۱۳۹۱/۰۹/۰۴ | 5 دیدگاه

بیشتر بخوانید