چاپگر سه‌بعدی

چاپگر سه بعدی وسیله‌ای است که با آن می‌توان اشیاء مختلف از اشیاء تا اعضاء بدن انسان را تولید کرد

| ۰۰:۵۹ ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ | 4 دیدگاه

| ۱۰:۵۶ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ | 19 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ | 15 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ | 4 دیدگاه

| ۰۵:۴۵ ۱۳۹۳/۱۰/۱۸ | 7 دیدگاه

| ۱۹:۴۹ ۱۳۹۳/۱۰/۰۶ | 10 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۳/۰۹/۰۶ | 5 دیدگاه

| ۱۲:۲۰ ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ | 3 دیدگاه

| ۱۰:۱۴ ۱۳۹۳/۰۸/۱۲ | 8 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ | 8 دیدگاه

| ۲۲:۰۱ ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ | 2 دیدگاه

| ۱۲:۳۲ ۱۳۹۳/۰۵/۲۴ | 6 دیدگاه

| ۱۹:۵۹ ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ | 10 دیدگاه

| ۱۱:۱۲ ۱۳۹۳/۰۴/۱۳ | 11 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ | 17 دیدگاه

| ۲۲:۲۹ ۱۳۹۳/۰۳/۳۰ | 9 دیدگاه

| ۰۲:۱۰ ۱۳۹۳/۰۳/۲۸ | 5 دیدگاه

| ۱۹:۳۳ ۱۳۹۳/۰۳/۱۸ | 11 دیدگاه

| ۱۹:۱۰ ۱۳۹۳/۰۲/۲۷ | 13 دیدگاه

بیشتر بخوانید