چاپگر سه‌بعدی

چاپگر سه بعدی وسیله‌ای است که با آن می‌توان اشیاء مختلف از اشیاء تا اعضاء بدن انسان را تولید کرد

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ | 2 دیدگاه

| ۱۶:۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ | 4 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ | 2 دیدگاه

| ۱۹:۴۵ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ | 2 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ | 6 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ | 11 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۳۹۵/۰۴/۱۸ | 2 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ | 2 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۴/۰۸/۱۱ | 7 دیدگاه

| ۱۴:۲۰ ۱۳۹۴/۰۷/۱۲ | 7 دیدگاه

| ۲۰:۵۴ ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ | 8 دیدگاه

| ۱۸:۴۵ ۱۳۹۴/۰۶/۱۳ | 1 دیدگاه

| ۱۸:۰۲ ۱۳۹۴/۰۴/۱۸ | 8 دیدگاه

| ۲۱:۰۱ ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ | 5 دیدگاه

| ۱۱:۱۴ ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ | 14 دیدگاه

| ۱۵:۳۲ ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ | 6 دیدگاه

| ۰۰:۰۵ ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ | 20 دیدگاه

| ۱۴:۳۳ ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ | 2 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۴/۰۱/۰۸ | 8 دیدگاه

| ۱۶:۴۰ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ | 9 دیدگاه

بیشتر بخوانید