چاپگر سه‌بعدی

چاپگر سه بعدی وسیله‌ای است که با آن می‌توان اشیاء مختلف از اشیاء تا اعضاء بدن انسان را تولید کرد

| ۱۹:۲۰ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | 9 دیدگاه

| ۲۱:۴۵ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | 1 دیدگاه

| ۱۸:۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ | + دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | 12 دیدگاه

| ۱۳:۵۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | 1 دیدگاه

| ۰۹:۲۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | 8 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | 1 دیدگاه

| ۱۲:۴۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ | 1 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ | 65 دیدگاه

| ۱۹:۴۵ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | 5 دیدگاه

| ۰۹:۱۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ | 1 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ | 3 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ | 2 دیدگاه

| ۰۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | 2 دیدگاه

| ۱۹:۴۵ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ | + دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ | 2 دیدگاه