پرینتر سه بعدی

چاپگرهای سه بعدی و فناوری های مختلف مرتبط با چاپ سه بعدی، این چاپگرها وسیله‌هایی هستند که با استفاده از آنها از فایل های سه بعدی، اشیاء مختلف را خروجی بگیرید.

| ۱۸:۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ | + دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ | 3 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | 1 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | 12 دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | 2 دیدگاه

| ۰۹:۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ | 3 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ | 3 دیدگاه

| ۱۲:۴۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | 1 دیدگاه

| ۱۶:۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ | + دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | 10 دیدگاه

| ۰۹:۳۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ | 1 دیدگاه

| ۰۹:۲۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | 8 دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | 1 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ | 65 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ | 1 دیدگاه

| ۰۹:۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | + دیدگاه

بیشتر بخوانید