قیمت و شرایط فروش خودروهای ستاره ایران

لیست قیمت و شرایط فروش محصولات شرکت ستاره ایران (نماینده رسمی مرسدس بنز در ایران) شامل خانواده‌ی مرسدس بنز در مردادماه ۱۳۹۶

قیمت و شرایط فروش مرسدس بنز CLA

مرسدس بنز CLA

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
مرسدس بنز CLA۲۰۰ - فول ۲۰۱۶
--- --- ---
مرسدس بنز CLA۴۵ - فول ۲۰۱۶
--- ۵۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ---
مرسدس بنز CLA۴۵ - فول ۲۰۱۷ --- ۶۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ---

قیمت و شرایط فروش مرسدس بنز GLA

مرسدس بنز GLA

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
مرسدس بنز  GLA۴۵ - فول ۲۰۱۶ --- ۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
مرسدس بنز  GLA۴۵ - فول ۲۰۱۷ --- ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

قیمت و شرایط فروش مرسدس بنز کلاس C

مرسدس بنز C

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
مرسدس بنز C۲۰۰ - فول ۲۰۱۶
--- ۵۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ---

قیمت و شرایط فروش مرسدس بنز کلاس E

مدل ۲۰۱۶

مرسدس بنز

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
مرسدس بنز E۲۰۰ - اتاق قدیم ۲۰۱۶
۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۴۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ---
مرسدس بنز E۲۵۰ - فول ۲۰۱۶ --- ۴۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ---

مدل ۲۰۱۷

مرسدس بنز E

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
مرسدس بنز E۲۰۰ - نیوفیس ۲۰۱۷ ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۷۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ---
مرسدس بنز E۲۵۰ - نیوفیس ۲۰۱۷ --- ۶۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ---

مقاله های مرتبط

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده