تعرفه جدید بسته‌های اینترنت همراه ایرانسل برای سیم‌کارت‌های دائمی

ایرانسل امروز نه‌تنها تعرفه سیم‌کارت‌های دائمی خود را اعلام کرد، بلکه قیمت بسته‌های اینترنت خود را نیز کاهش داد. در ادامه، تعرفه‌ی بسته‌های مختلف اینترنت ایرانسل را مشاهده می‌کنید.

علاقه‌مندان به خرید سیم‌کارت‌ دائمی ایرانسل حالا می‌توانند با پرداخت ۶۰ هزار تومان به جمع مشترکین آیسیم یا همان سیم‌کارت‌های دائمی ایرانسل بپیوندند. همچنین کاربران می‌توانند به‌صورت قسطی و با پرداخت ۳۰ هزار تومان نقدی و سه قسط ۱۰ هزار تومانی، سیم‌کارت دائمی ایرانسل بخرند. ایرانسل تعرفه جدید سیمکارتهای دائمی خود را به ۳۳۳ ریال کاهش داد.

علاوه بر این‌ها، تعرفه‌ی بسته‌های اینترنت برای سیم‌کارت‌های دائمی نیز به شرح زیر تغییر کرد:

#قیمت (تومان)بستهپوشش شبکهخرید با کد دستوری
۱۵٫۰۰۰۲ گیگابایت ۹ روزه4.5G, 4G, 3G, 2G*5#
۲۱۲۰٫۰۰۰۴۸ گیگابایت سالانه4.5G, 4G, 3G, 2G*555*5*4*3*4#
۳۷۵٫۰۰۰۲۴ گیگابایت سالانه4.5G, 4G, 3G, 2G*555*5*4*3*3#
۴۶۰٫۰۰۰۲۴ گیگابایت سالانه 
۱۲ گیگابایت +۱۲ گیگابایت (شبانه، ۲ تا ۸ صبح)
4.5G, 4G, 3G, 2G*555*5*4*3*2#
۵۴۲٫۰۰۰۱۲ گیگابایت سالانه4.5G, 4G, 3G, 2G*555*5*4*3*1#
۶۱۷۵٫۰۰۰۱۰۰ گیگابایت شش ماهه4.5G, 4G, 3G, 2G*555*5*4*2*4#
۷۱۵۰٫۰۰۰۷۲ گیگابایت شش ماهه4.5G, 4G, 3G, 2G*555*5*4*2*3#
۸۵۵٫۰۰۰
۲۴ گیگابایت شش ماهه
۱۲ گیگابایت + ۱۲ گیگابایت (شبانه، ۲ تا ۸ صبح)
4.5G, 4G, 3G, 2G*555*5*4*2*2#
۹۳۵٫۰۰۰
۹ گیگابایت شش ماهه
4.5G, 4G, 3G, 2G*555*5*4*2*1#
۱۰۳۷٫۵۰۰
۱۲ گیگابایت سه ماهه
4.5G, 4G, 3G, 2G*555*5*4*1*3#
۱۱۳۰٫۰۰۰ 
۱۲ گیگابایت سه ماهه
۶ گیگابایت + ۶ گیگابایت (شبانه، ۲ تا ۸ صبح)
4.5G, 4G, 3G, 2G*555*5*4*1*2#
۱۲۲۵٫۰۰۰
۶ گیگابایت سه ماهه
4.5G, 4G, 3G, 2G*555*5*4*1*1#
۱۳۱۱۰٫۰۰۰
۷۲ گیگابایت دو ماهه
۳۶ گیگابایت +۳۶ گیگابایت (شبانه ۲ تا ۸ صبح)
4.5G, 4G, 3G, 2G*555*5*4*4*3#
۱۴۹۰٫۰۰۰
۴۸ گیگابایت دو ماهه
۲۴ گیگابایت + ۲۴ گیگابایت (شبانه،۲ تا ۸صبح)
4.5G, 4G, 3G, 2G*555*5*4*4*2#
۱۵۶۰٫۰۰۰
۳۰ گیگابایت دو ماهه
4.5G, 4G, 3G, 2G*555*5*4*4*1#
۱۶۷۰٫۰۰۰
۳۶ گیگابایت یک ماهه
۱۸ گیگابایت+۱۸ گیگابایت (شبانه، ۲ تا ۸ صبح)
4.5G, 4G, 3G, 2G*555*5*3*14#
۱۷۵۰٫۰۰۰
۲۴ گیگابایت یک ماهه
۱۲ گیگابایت + ۱۲ گیگابایت (شبانه، ۲ تا ۸ صبح)
4.5G, 4G, 3G, 2G*555*5*3*8#
۱۸۵۰٫۰۰۰
۲۰ گیگابایت یک ماهه
ویژه مشترکان دائمی - بسته چندکاربره
4.5G, 4G, 3G, 2G*400*1*1*4#
۱۹۳۲٫۰۰۰
۱۶ گیگابایت یک ماهه
۸ گیگابایت +۸ گیگابایت (شبانه، ۲ تا ۸ صبح)
4.5G, 4G, 3G, 2G*555*5*3*12#
۲۰۲۵٫۰۰۰
۱۰ گیگابایت یک ماهه
۵ گیگابایت +۵ گیگابایت (شبانه، ۲ تا ۸ صبح)
4.5G, 4G, 3G, 2G*555*5*3*10#
۲۱۲۲٫۰۰۰
۹ گیگابایت یک ماهه
۳ گیگابایت +۶ گیگابایت (شبانه، ۲ تا ۸ صبح)
4.5G, 4G, 3G, 2G*555*5*3*13#
۲۲۲۰٫۰۰۰
۷ گیگابایت یک ماهه
ویژه مشترکان دائمی
4.5G, 4G, 3G, 2G*555*5*3*16#
۲۳۱۴٫۰۰۰
۵ گیگابایت یک ماهه
۲.۵ گیگابایت +۲.۵ گیگابایت (شبانه، ۲ تا ۸ صبح)
4.5G, 4G, 3G, 2G*555*5*3*7#
۲۴۱۳٫۰۰۰
۴ گیگابایت یک ماهه
ویژه مشترکان دائمی
4.5G, 4G, 3G, 2G*555*5*3*5#
۲۵۲۰٫۰۰۰
۷ گیگابایت یک ماهه
ویژه مشترکان دائمی - بسته چندکاربره
4.5G, 4G, 3G, 2G*400*1*1*3#
۲۶۱۱٫۰۰۰
۳ گیگابایت یک ماهه
۱.۵ گیگابایت + ۱.۵ گیگابایت (شبانه، ۲ تا ۸ صبح)
4.5G, 4G, 3G, 2G*555*5*3*6#
۲۷۱۰٫۰۰۰
۲.۵ گیگابایت یک ماهه
۱/۵ گیگابایت + ۱ گیگابایت (شبانه، ۲ تا ۸ صبح)
4.5G, 4G, 3G, 2G*555*5*3*2#
۲۸۸٫۵۰۰
۸۰۰ مگابایت یک ماهه
۴۰۰ مگابایت +۴۰۰ مگابایت (شبانه، ۲ تا ۸ صبح)
4.5G, 4G, 3G, 2G*555*5*3*4#
۲۹۸٫۰۰۰
۲ گیگابایت یک ماهه
ویژه مشترکان دائمی
4.5G, 4G, 3G, 2G*555*5*3*15#
۳۰۱۳٫۰۰۰
۴ گیگابایت یک ماهه
ویژه مشترکان دائمی - بسته چندکاربره
4.5G, 4G, 3G, 2G*400*1*1*2#
۳۱۵٫۰۰۰
۲۰۰ مگابایت یک ماهه
ویژه مشترکان دائمی - بسته چندکاربره
4.5G, 4G, 3G, 2G*400*1*1*1#
۳۲۸٫۰۰۰
۷۰۰ مگابایت یک ماهه
۴۰۰ مگابایت + ۳۰۰ مگابایت (شبانه، ۲ تا ۸ صبح)
4.5G, 4G, 3G, 2G*555*5*3*11#
۳۳۵٫۰۰۰
۱ گیگابایت یک ماهه
ویژه مشترکان دائمی
4.5G, 4G, 3G, 2G*555*5*3*17#
۳۴۱۶٫۵۰۰
۴ گیگابایت یک ماهه
4.5G, 4G, 3G, 2G*555*5*3*15#
۳۵۳٫۰۰۰
۵ گیگابایت یک ماهه
(۶ صبح تا ۱۲ ظهر)
4.5G, 4G, 3G, 2Gخرید از برنامه کاربردی ایرانسل من
۳۶۳۲٫۵۰۰
۱۰ گیگابایت ۱۵ روزه
4.5G, 4G, 3G, 2G*555*5*2*7#
۳۷۱۰٫۰۰۰
۶ گیگابایت هفتگی 
۲ گیگابایت + ۴ گیگابایت (شبانه، ۲ تا ۸ صبح)
4.5G, 4G, 3G, 2Gخرید از برنامه کاربردی ایرانسل من
۳۸۸٫۰۰۰
۲ گیگابایت هفتگی
۱ گیگابایت + ۱ گیگابایت (شبانه، ۲ تا ۸ صبح)
4.5G, 4G, 3G, 2G*555*5*2*4#
۳۹۵٫۰۰۰
۹۰۰ مگابایت هفتگی
۴۰۰ مگابایت + ۵۰۰ مگابایت (شبانه، ۲ تا ۸ صبح)
4.5G, 4G, 3G, 2G*555*5*2*1#
۴۰۴٫۰۰۰
۴۰۰ مگابایت هفتگی
۲۰۰ مگابایت + ۲۰۰ مگابایت (شبانه، ۲ تا ۸ صبح)
4.5G, 4G, 3G, 2G*555*5*2*3#
۴۱۲٫۵۰۰
۲۰۰ مگابایت هفتگی
۱۰۰ مگابایت + ۱۰۰ مگابایت (شبانه، ۲ تا ۸ صبح)
4.5G, 4G, 3G, 2G*555*5*2*2#
۴۲۲٫۰۰۰
۵ گیگابایت هفتگی
(۶ صبح تا ۱۲ ظهر)
4.5G, 4G, 3G, 2Gخرید از برنامه کاربردی ایرانسل من
۴۳۱۲٫۰۰۰
۴ گیگابایت هفتگی
۱۲ شب تا ۱۲ ظهر
4.5G, 4G, 3G, 2G*555*5*2*14#
۴۴۲٫۰۰۰
۶۰ مگابایت هفتگی
4.5G, 4G, 3G, 2G*555*5*2*10#
۴۵۱٫۵۰۰
۴۰ مگابایت هفتگی
4.5G, 4G, 3G, 2G*555*5*2*8#
۴۶۵٫۰۰۰
۱.۵ گیگابایت سه روزه
۱۲ شب تا ۱۲ ظهر مشترکان دائمی
4.5G, 4G, 3G, 2G*555*5*1*12#
۴۷۳٫۰۰۰
۶۰۰ مگابایت یک روزه
۲۰۰ مگابایت + ۴۰۰ مگابایت (شبانه، ۲ تا ۸ صبح)
4.5G, 4G, 3G, 2G*555*5*1*5#
۴۸۲٫۰۰۰
۳۰۰ مگابایت یک روزه
۱۵۰ مگابایت + ۱۵۰ مگابایت (شبانه، ۲ تا ۸ صبح)
4.5G, 4G, 3G, 2G*555*۵*1۱*2#
۴۹۱٫۵۰۰
۲۵۰ مگابایت یک روزه
۱۰۰ مگابایت + ۱۵۰ مگابایت (شبانه، ۲ تا ۸ صبح)
4.5G, 4G, 3G, 2G*555*5*1*10#
۵۰۱٫۲۰۰
۲۰۰ مگابایت یک روزه
۵۰ مگابایت + ۱۵۰ مگابایت (شبانه، ۲ تا ۸ صبح)
4.5G, 4G, 3G, 2G*555*5*1*6#
۵۱۹۰۰
۵۰ مگابایت یک روزه
4.5G, 4G, 3G, 2G*555*5*1*9#
۵۲۶۰۰
۲۵ مگابایت یک روزه
4.5G, 4G, 3G, 2G*555*5*1*1#
۵۳۵۰۰
۲۰ مگابایت یک روزه
4.5G, 4G, 3G, 2Gخرید از برنامه کاربردی ایرانسل من
۵۴۲٫۵۰۰
۷۵۰ مگابایت یک روزه
۱۲ شب تا ۱۲ ظهر
4.5G, 4G, 3G, 2G*555*5*1*11#

برای مشاهده طرح‌ها و خرید هر کدام به وب‌سایت ایرانسل مراجعه کنید. 

منبع ایرانسل

از سراسر وب

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده

بیشتر بخوانید