ثروتمندترین مردم ایران در کدام شهرها زندگی می‌کنند

تهرانی‌ها با متوسط دارایی ۵۸ میلیون تومان به ازای هر فرد، پولدارترین و اهالی استان سیستان و بلوچستانی با دارایی متوسط ۳ میلیون تومان فقیرترین مردم ایران هستند.

تهرانی‌ها، اصفهانی‌ها، یزدی‌ها و اهالی استان فارس ثروتمندترین و سیستانی‌ها، مردم کهکیلویه، لرستان و کردستان فقیرترین مردم کشور را تشکیل می‌دهند.

بر اساس نمودار زیر، به‌طور متوسط هر تهرانی با ۵۸ میلیون تومان، هر اصفهانی با ۱۳ میلیون، هر یزدی با ۱۳ میلیون، هر شیرازی با ۱۱ میلیون تومان و هر قمی با ۱۰ میلیون تومان بیشترین میزان سپرده بانکی را دارند. متوسط سپرده بانکی برای هر ایرانی ۸ میلیون تومان است.

مردم سیستان و بلوچستان با ۳ میلیون تومان، کهکیلویه با ۴ میلیون تومان، مردم استان لرستان با ۴ میلیون تومان و مردم کردستان با ۴ میلیون تومان به ازای هر نفر، کمترین میزان سپرده بانکی را دارند.

نمودار سپرده

از سراسر وب

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده

بیشتر بخوانید