حیوانات جهان را چگونه می‌بینند؟

دیدن جهان از چشم حیوانات برای دوستداران حیوانات و عکاسان می‌تواند بسیار جذاب باشد، این تجربه آسان به نظر نمی‌رسد ولی این‌بار نیز تکنولوژی به کمک ما می‌شتابد؛ پت‌کم یک دوربین کوچک است که جهان را از نگاه حیوانات برای شما به تصویر می‌کشد. 

آیا تا به حال خواسته‌اید که جهان را از چشم حیوانات خانگی خود مثل سگی کوچک، بچه گربه یا یک خوک ببینید؟ خب شما می‌توانید چهاردست و پا بر روی زمین بخزید تا بتوانید حس و نگاه حیوانات به جهان اطراف را تجربه کنید یا اینکه حیوان خود را به یک PetCam مجهز کنید.